De la A la GAL: Consolidarea parteneriatului și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) Partea III

Cu fiecare întâlnire de lucru, crește interacțiunea și comunicarea dintre membrii potențiali ai GAL-ului,  dar și munca pe care o depun în cadrul ședințelor. Astfel, după identificarea și elaborarea misiunii, viziunii, și denumirii GAL, începe un proces de muncă mult mai complex și strategic, membrii GAL împreună cu expertul și facilitatorul încep a lucra la elaborarea obiectivelor, măsurilor și indicatorilor de implementare SDL.

Identificarea corectă a obiectivelor și corelarea acestora cu măsuri și indicatori este unul din elementele cele mai dificile ale planificării strategice și elaborării SDL. Acest proces presupune parcurgerea următorilor pași:

  1. Colectarea informațiilor cu privire la nevoi, probleme ale locuitorilor zonei, resurse și potențial pentru dezvoltare;
  2. Analiza informației și materialului colectat în procesul de consultare, juxtapunere cu analiza teritoriului și analiza SWOT, luarea în considerare la definirea obiectivelor strategice, obiectivelor specifice și măsurilor;
  3. Completarea analizei teritoriului și analizei SWOT după consultarea cu comunitatea locală;
  4. Formularea obiectivelor strategice, obiectivelor specifice, măsurilor și indicatorilor de produs, rezultat și impact.

Dar cum începe acest proces și cum se implică membrii potențiali ai GAL-ului? Începând cu ședințele 5-6, echipele de implementare organizează cu membrii potențiali ai GAL-ului activități de grup. În cadrul acestora, sunt identificate cuvintele-cheie care definesc acțiuni pe termen lung, mediu și scurt ținând cont de resursele locale existente și răspund acelor necesități identificate în ședințele anterioare (SWOT). Exemple: să dezvoltăm economia satului; să atragem investiții în zonă; sprijinirea agriculturii; să promovăm valorile noastre culturale, să încurajăm tinerii să rămână acasă, servicii publice mai calitative etc. Singurele reguli sunt ca obiectivele strategice și cele specifice să fie realiste și într-o oarecare măsură, legate de resursele identificate, analiza SWOT și Misiunea/Viziunea GAL.

După finalizarea activității, sunt evidențiate cuvintele-cheie repetitive (ca sens) și relevante. Exemple: dezvoltarea businessului, atragerea investițiilor, creșterea economiei locale, susținerea afacerilor de familie etc. Acestea formează un domeniu general, care este baza terminologică unui obiectiv strategic. Din cuvintele și expresiile cu o conotație mai îngustă se identifică câte 2-3 expresii pentru fiecare obiectiv strategic și se dezvoltă, din ele, obiectivele specifice. 

Dacă vă amintiți de Portofoliul Ideilor de Proiecte, atunci să știți că la această etapă el joacă un rol tare important. În cadrul ședințelor 7 și 8 sunt consultate și aprobate obiectivele strategice și specifice, după care are loc elaborare măsurilor tematice luând în calcul toate ideile din Portofoliu.

Scopul care urmează a fi realizat în cadrul ședințelor este de a vedea corelarea între ceea ce își propune GAL-ul și posibilitățile reale de implementare (existența ideilor de proiecte concrete și oamenilor concreți, care pot constitui baza reală pentru dezvoltare).

Făcând o mică clasificare a ideilor de proiect pe domenii, echipa de implementare împreună cu membrii GAL elaborează măsurile tematice.

Ideile de Proiecte sunt împărțite aleatoriu și în mod proporțional participanților divizați în grupuri a câte 4-5  persoane.

  1. Prima sarcină pentru grup este de a identifica Măsurile tematice divizând acele idei de proiecte care sunt în grup.
  2. După identificarea Măsurilor tematice, acestea se prezintă de către grupuri și se scriu pe foile de flipchart, care sunt lipite de perete.
  3. Atunci când toate grupurile au făcut prezentarea și toate Măsurile au fost anunțate, ideile de proiecte se lipesc pe flipchart conform priorităților identificate.

În cazul în care Măsuri sunt prea multe, dar unele sunt conexe, acestea pot fi comasate. În cazul în care sunt Măsuri la care s-au identificat puține idei de proiecte (doar câteva) se discută: “De ce este așa? Poate trebuie să excludem aceasta Măsură?

„Cu mult timp în urmă, când totul era abia la început, nu exista Portofoliul Ideilor de Proiecte. Unul din GAL-uri, în cadrul unei ședințe și-a stabilit prioritățile de dezvoltare pe o cale mult mai simplă – din discuții comune, bazate pe resurse disponibile. Ei, iată că vine și momentul lansării concursului local pentru implementarea priorităților de dezvoltare. Și una dintre priorități pe care GAL-ul a ales să o finanțeze este dezvoltarea turismului. Încă de la bun început, lucrurile au decurs în așa mod încât nu era nici cea mai mică îndoială că în acest domeniu nu vor parveni aplicații- teritoriul GAL-ului este o adevărată rezervație naturală, dumbrăvi, nuferi, păsări de baltă etc. Deci iată, cereri de finanțare, în baza priorității privind dezvoltarea turismului au fost una sau două (nu mai știu foarte sigur). Ce înseamnă asta?? Înseamnă că nu este suficient să dispunem de resurse naturale (turistice) pe teritoriul nostru, ci trebuie să înțelegem dacă există oameni gata să se implice și să valorifice acest potențial!! Pentru că cei mai importanți sunt oamenii, localnicii care sunt pregătiți să se implice!!”

În cadrul ultimelor ședințe de lucru, membrii potențiali ai GAL-ului, cu susținerea echipei de implementare se pregătesc de etapa de constituire și înregistrare a GAL-ului. Totodată se asigură definitivarea proiectelor actelor de constituire și SDL de către Comitetul de Constituire. În procesul de elaborare și definitivare a actelor de constituire și SDL trebuie să existe un consens între membrii potențiali ai GAL-ului, în ceea ce privește componența teritorială a GAL-ului, scopul și obiectivele acestuia, precum și a conținutului SDL. Comitetul de Constituire consultă conținutul SDL cu populația locală.

Proiectele documentelor constitutive, inclusiv proiectul SDL, trebuie să fie consultate cu comunitățile locale. Toate propunerile, obiecțiile sau recomandările parvenite din partea comunităților locale sunt consemnate de către Comitetul de Constituire în procesul-verbal, care urmează să fie prezentat la adunarea de constituire, unde se va decide ce propuneri vor fi luate în considerație.

În articol au fost incluse fragmente din impresiile Anei Cerneva, una dintre persoanele care a pus bazele abordării LEADER în Republica Moldova, facilitator în procesul de crearea și revitalizarea a peste 10  GAL-uri și  director executiv al Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova. 

Acest articol este realizat în cadrul Campaniei promoționale „De la A la GAL” finanțată de Uniunea Europeană, Polish Aid, USAID și implementată de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și Solidarity Fund PL în Moldova. Partener strategic – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova. Conținutul acestui articol nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, Polish Aid sau USAID. 


Distribuie