Prezentare MLIS


Sistemul Informațional „Moldova LEADER IT Soft” (MLIS) este destinat automatizării fluxului de informații și activități pentru toate părțile interesate în procesul de implementare a Programului LEADER, inclusiv selectarea, aprobarea, finanțarea și monitorizarea proiectelor de dezvoltare, ce au ca scop realizarea Strategiilor de Dezvoltare Locală (SDL) ale Grupurilor de Acțiune Locală din Republica Moldova.

Scopul MLIS este crearea unei resurse informaționale de stat care va facilita comunicarea părților participante la implementarea Programului LEADER în Moldova și anume: MAIA, AIPA ,alte părți interesate, GAL-urile din Republica Moldova și beneficiarii finali de subvenții , precum și alte părți interesate, cum ar fi organizații ce reprezintă GAL-urile - prin digitizarea întregului proces de business a proiectelor propuse spre finanțare și finanțate, începând cu aplicarea și până la arhivarea acestora. Totodată MLIS va asigura digitalizarea LEADER în Republica Moldova prin posibilitatea monitorizării implementării SDL a GAL-urilor.

Principalele obiective ale MLIS sunt:

 • Evidența GAL-urilor (componența teritorială, membrii, fondatorii, etc.);
 • Evidența proiectelor propuse spre finanțare și/sau finanțate conform Planului operațional al SDL;
 • Monitorizarea implementării proiectelor finanțate;
 • Monitorizarea implementării SDL;
 • Asigurarea  transparenței  decizionale  și  oferirea  rapoartelor  (datelor  statistice)  pentru instituțiile interesate și societatea civilă.

 

MLIS oferă funcționalități următoarelor părți interesate:

 • MAIA – organul central de specialitate, rolul căruia este să avizeze înregistrarea GAL-urilor în calitate de persoane juridice,  să identifice GAL-urile eligibile subvenționării și  să aprobe Strategiile de Dezvoltare Locală pentru finanțare, să instituie și mențină lista GAL-urilor, să monitorizeze și supravegheze nivelul de realizare a SDL GAL;
 • AIPA – instituția responsabilă pentru acordarea subvențiilor și monitorizarea proiectelor finanțate;
 • GAL – entitate definită în Legea nr. 50/2021 cu privire la grupurile de acțiune locală, cu rolul de gestionare a proceselor locale de dezvoltare prin implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală, inclusiv prin înregistrarea, selectarea și managementul proiectelor implementate;
 • Donatori – instituții internaționale care acordă granturi GAL-urilor;
 • Aplicant/Beneficiar de proiecte – persoana fizică sau juridică care desfășoară activitate într-o localitate rurală din teritoriul grupului de acțiune locală sau într-o unitate administrativ- teritorială de nivelul întâi, care depune o cerere de solicitare a subvenției conform măsurilor de sprijin corespunzătoare în cadrul grupului de acțiune locală;
 • Alte părți interesate – instituții guvernamentale și non-guvernamentale care sprijină GAL-urile și Beneficiarii în implementarea abordării LEADER în Moldova;