De la A la GAL: Consolidarea parteneriatului și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală (SDL) Partea I

După mobilizarea comunitară, se trece nemijlocit la procesul de elaborare a strategiei de dezvoltare locală și consolidare a parteneriatului GAL. La această etapă, membrii potențiali GAL muncesc cot la cot și se implică activ pentru identificarea resurselor și necesităților locale, elaborarea analizei SWOT, denumirii, misiunii, viziunii GAL-ului, stabilirea scopului, obiectivelor, măsurilor de sprijin, consultarea și elaborarea compartimentelor SDL. Astfel, procesul de elaborare a SDL constituie o ocazie foarte bună pentru crearea și consolidarea parteneriatului între membrii potențiali ai GAL-ului. Anume procesul de elaborare al SDL constituie acea platformă de comunicare, colaborare și implicare a membrilor potențiali ai GAL, ce are drept scop exprimarea viziunilor de dezvoltare și atingerea unui consens privind prioritățile de dezvoltare a teritoriului GAL. 

În cadrul acestei etape, au loc organizarea ședințelor de lucru ale membrilor potențiali ai GAL-ului, în scopul elaborării SDL şi ale actelor de constituire. De regulă, se organizează opt – zece ședințe de lucru  cu un interval de două – trei săptămâni. Ședințele se desfășoară pe rând în toate localitățile ce intră în componența inițiativei GAL, așa încât oamenii să cunoască satele vecine și pe locuitorii acestora. De regulă, ședințele se desfășoară cu suport din partea echipei de implementare, facilitatorul având grijă de organizare și de buna desfășurare a ședințelor, iar expertul – de elaborarea compartimentelor pentru SDL.  

În cadrul primei întâlniri, potențialii membri GAL sunt informați despre abordarea LEADER (concept, piloni de bază, principii) și despre aspectele generale cu privire la GAL. Totodată, echipa de implementare prezintă un raport succint despre vizitele sale în localitățile componente ale inițiativei GAL, accentul fiind pus pe resursele identificate (economice, umane, culturale, instituționale și de mediu). Această prezentare este importantă deoarece oamenii încep să înțeleagă că dispun de multe resurse  în localitățile pe care le reprezintă și sunt inspirați să acționeze.  

„Prima întâlnire are loc în unul dintre satele vizitate. De obicei la primărie, în casa de cultură, la școală sau în incinta altei instituții din localitate. Se întâmplă foarte des ca locuitorii satelor apropiate să-și viziteze pentru prima dată vecinii. Primarii, pedagogii și reprezentanții altor sfere de activitate din satele vecine, își dau mâna și astfel se pune baza comunicării dintre ei. Fermierii deseori întârzie, dar vin! Îți dai seama după priviri că fizic sunt prezenți în sală, însă gândul le este la câmp, la cum să-și repare mai repede cositoarea, cum să facă să reușească și la FISC etc. Pensionarii vin deseori cu notițe gata pregătite, de felul: „Autoritățile locale nu ne permit să paștem rățuștele pe malul râulețului, dar cum altfel să le creștem?”  

Aproape întotdeauna,participanții se așază în sală în grupuri mici – pe sate. Unii dintre ei au venit deoarece i-a chemat primarul. Alții, nici nu lasă haina groasă și este clar că sunt gata să părăsească întâlnirea în orice moment. Tot la prima întâlnire, trebuie să explicați cât de simplu posibil, faptul că doriți să începeți procesul de implementare a abordării LEADER în acest teritoriu prin crearea unui GAL și că participarea fiecăruia dintre cei prezenți este foarte importantă, precum și faptul că procesul durează mai mult de jumătate de an, urmând să aveți întâlniri regulate, în fiecare dintre localitățile implicate.  

Mulți dintre cei prezenți au participat de multe ori la asemenea evenimente, așa că încrederea în vorbitorul din fața lor, ar fi, pe o scară de la zero la zece puncte, de maxim trei, interesul – de patru, iar probabilitatea că mai vini și data viitoare – de cinci puncte. Știți cine vor reveni cu siguranță? Cei cu care ații mâncat la  o masă și pe care i-ați vizitat în câmp, în atelier sau seră și de multe ori cei pe care i-a mobilizat personal primarul.” 

După ce prezentarea abordării LEADER a fost făcută, toate localitățile au fost vizitate și prezentate de către echipa de implementare, încep activitățile practice și lucrul în grup din cadrul etapei de elaborare a strategiei. Dar, înainte de a trece la conținutul ședințelor, iată regulile care trebuie respectate la fiecare întâlnire: 

  1. Este important ca toți participanții să se prezinte succint: nume, prenume, localitate, sector (public, civic sau antreprenorial), organizație, funcție. Echipa de implementare va nota pentru fiecare sector numărul de participanți pentru a verifica proporționalitatea acestora. La nivel decizional, niciunul dintre aceste sectoare nu poate deține mai mult de 49% din drepturile de vot.  
  2. Conținutul tuturor ședințelor trebuie documentat cu atenție. Toată informația pe care participanții o prezintă și o notează – va fi salvată și digitalizată. La fiecare întâlnire  se vor întocmi și procese verbale succinte. 

„Toate procese care au loc de la bun început în cadrul GAL-ulu, trebuie documentate şi sistematizate:  

  • Fotografii. Arhiva noastră conţine mii de imagini din toată ţara: cu copii, maturi, şcoli, zâmbete, dezamăgiri, cartofi prăjiţi, procese strategice, maşini, remorci, cai, flori, exponate, instrumente muzicale, terenuri de joacă, lebede, râuri, bărci, construcţii etc.  
  • Contactele tuturor persoanelor, sunt salvate cu mici descrieri: Igor – sudor excelent, tată a trei copii; Dumitru, – a fost în Italia, s-a întors acasă, instructor de fitness foarte bun; Alionа –  confecţionează mobilă pentru case de vacanţă, mamă a 4 feciori, foarte frumoasă etc.  
  • După fiecare întrunire, colectaţi toate materiale de lucru pentru a le prelucra şi a le reproduce, fizic sau digital.” 

Ședința nr. 2 este axată în mare parte pe identificarea resurselor din fiecare localitate componentă. Această etapă este foarte importantă pentru elaborarea ghidului SDL, iar oamenii încep să înțeleagă care este potențialul localităților lor, cât de multe resurse conține teritoriul, care este specificul și originalitatea fiecărei localități,  ce trebuie dezvoltat în mod sigur.  Membrii prezenți la această ședință de lucru sunt împărțiți în echipe după localități, iar fiecare grup încearcă să identifice toate tipurile de resurse: naturale (de mediu), economice și de infrastructură, umane, culturale și instituționale. 

După lucrul în grup, reprezentanții fiecăruia dintre acestea prezintă rezultatele. Echipa de implementare oferă sprijin pe tot parcursul sarcinii:  ajută la evaluarea resursele locale ale localităților și la elaborarea hărții cu resurse locale.De obicei, în cadrul acestei ședințe oamenii se minunează de cât de multe resurse au localitățile lor și înțeleg că de fapt au sate foarte bogate.  

„În cadrul celei de-a doua întâlniri, începeți să provocați oamenii la acțiune și să identificați resurse locale pentru a le valorifica la maxim: legende, conace abandonate, cariere de nisip, rețete culinare, poieni, izvoare… Însă înainte de toate, trebuie valorificată cea mai importantă resursă – locuitorii satelor: meșteri, muzicanți, dansatori, diaspora activă, grupurile de inițiativă ale tinerilor, gospodarii care fac cel mai bun vin din zonă etc.” 

După identificarea resurselor, în cadrul ședinței numărul 3, se lucrează la elaborarea analizei SWOT. Colaborând iarăși în grupuri, membrii potențiali GAL cu suportul facilitatorului și al expertului, încearcă să definească, pe deoparte, punctele forte ale SDL și oportunitățile sale, pe de altă parte, punctele slabe și amenințările existente. În cazul în care se analizează punctele tari și punctele slabe, acestea trebuie tratate ca trăsături interne care depind de comunitatea locală/GAL și pot fi influențate.  Oportunitățile și amenințările descriu mediul extern asupra căruia comunitatea locală/ GAL-ul, nu au nicio influență, dar care sunt relevante pentru situația actuală din zonă și pot fi sau nu, relevante pentru situația în viitor. 

Astfel, analiza SWOT oferă pentru parteneriat o imagine clară asupra acelor caracteristici, trăsături și tendințe care oferă posibilitate de dezvoltare a GAL-ului și acelor riscuri, amenințări și tendințe care pot constitui o barieră în calea dezvoltării zonei.  

În articol au fost incluse fragmente din impresiile Anei Cerneva, una dintre persoanele care a pus bazele abordării LEADER în Republica Moldova, facilitator în procesul de crearea și revitalizarea a peste 10  GAL-uri și  director executiv al Rețelei Naționale LEADER din Republica MoldovaAcest articol este realizat în cadrul Campaniei promoționale „De la A la GAL” finanțată de Uniunea Europeană, Polish Aid, USAID și implementată de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și Solidarity Fund PL în Moldova. Partener strategic – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova. Conținutul acestui articol nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, Polish Aid sau USAID. 


Distribuie