Lansarea Campaniei promoționale „De la A la GAL”

Experiența abordării LEADER a fost preluată de Republica Moldova încă în 2016. Astfel, în procesul implementării abordării LEADER, au fost implicate diverse organizații și parteneri din domeniul dezvoltării locale. Cu suportul partenerilor cheie de dezvoltare, Uniunea Europeană, Asistența Poloniei și Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională au fost create și susținute Grupurile de Acțiune Locală din Republica Moldova, dar și implementarea metodologiei LEADER adaptată contextului național.  

Rețeaua Națională LEADER din Moldova a fost fondată în 2019 la inițiativa GAL-urilor existente în acea perioadă, de atunci organizația se află într-un proces continuu de preluare și îmbunătățire a metodologiei LEADER. 

Pe parcursul mai multor etape de implementare, dar și după aprobarea Legii nr. 50 cu privire la grupurile de acțiune locală și ghidului grupurilor de acțiune locală, metodologia de creare a GAL-urilor este în continuă perfecționare. 

Astăzi, în Republica Moldova sunt 30 de Grupuri de Acțiune Locală, iar pe parcursul anului 2021 încă 15 inițiative GAL sunt în curs de creare. Astfel, deja la sfârșitul acestui an, din totalul localităților rurale, GAL-urile vor acoperi aproximativ 50 %. 

Lansând în vara anului 2020 apelul „Crearea Grupurilor de Acțiune Locală”,  Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova  a trezit interesul oamenilor față de metodologia LEADER și procesul de creare a unui GAL, iar aprobarea Programului Național LEADER a intensificat și mai mult acest interes, astfel, zilnic răspundem la întrebările: Ce este totuși un GAL? Cum se creează unul? Cât durează procesul de constituire a acestuia?  

În acest context, lansăm Campania promoțională „De la A la GAL” prin intermediul căreia veți putea urmări procesul și provocările pe care le întâlnește un GAL de la inițiativă, până la înregistrare.  

În procesul de constituire și înregistrare a GAL-ului se  respectă următoarele etape: 

  1. Identificarea teritoriului GAL; 
  2. Mobilizarea comunitară și crearea Comitetului de Constituire; 
  3. Consolidarea parteneriatului GAL și elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală; 
  4. Constituirea GAL; 
  5. Înregistrarea GAL. 

În perioada campaniei, veți avea ocazia să aflați informații amănunțite despre etapele enumerate.  Totodată, veți putea afla detalii de la ședințele de lucru din cadrul parteneriatelor și să cunoașteți experiența celor care deja s-au format ca GAL și ce rezultate au atins.   

Campania promoțională „De la A la GAL” se desfășoară în contextul în care pe teritoriul Republicii Moldova se creează 15 GAL-uri noi în cadrul proiectelor „Abordarea LEADER pentru Sprijinirea Dezvoltării Rurale” ca parte a proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” finanțat de USAID și Polish Aid, și „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”  finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid. 

Vă invităm să urmăriți acest video, unde veți găsi informații detaliate despre procesul de creare a unui Grup de Acțiune Locală.  

Acest articol este realizat în cadrul Campaniei promoționale „De la A la GAL” finanțată de Uniunea Europeană, Polish Aid, USAID și implementată de Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova și Solidarity Fund PL în Moldova. Partener strategic – Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova.  

Conținutul acestui articol nu reflectă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene, Polish Aid sau USAID. 


Distribuie