GAL-urile şi Rețeaua Națională LEADER din RM și-au îmbunătățit nivelul de dezvoltare instituțională

30 de GAL-uri și-au îmbunătățit instrumentele de lucru, cadrul de politici și proceduri interne, 10 politici au fost realizate pentru Rețeaua Națională LEADER din RM, a fost elaborat un ghid de funcționare a GAL-ului. 

Acestea sunt doar o parte a rezultatelor proiectului „Parteneriate teritoriale durabile pentru dezvoltarea economică rurală a RM” implementat de Centrul de Instruire și Consultanță (CICO) în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din RM și, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer Republica Moldova. Partenerul regional de implementare este organizația Expert-Grup. 

Scopul proiectului a fost de a asigura implementarea principiilor bunei guvernări în Republica Moldova pentru dezvoltarea sustenabilă a microregiunilor prin consolidarea capacităților a 32 asociații obștești – organe responsabile ale GAL-urilor. Dezvoltarea capacităților instituționale ale A.O. Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova ca organizație resursă. În concordanță cu acest scop, organele responsabile și Rețeaua au obținut instrumente de lucru, cadrul de politici și proceduri interne pentru funcționare eficientă și consolidarea capacităților membrilor/ personalului, conform necesităților interne, acestea fiind realizate prin activități de training, consultanță individuală, evaluare organizațională.  

Activitățile care s-au realizat în perioada noiembrie 2019 și octombrie 2021 au ca rezultat mai multe documente și instruiri. 

Inițial, GAL-urile/organul responsabil au trecut printr-un proces de evaluare al nivelului de dezvoltare instituțională prin metoda ODA, și ulterior, au fost realizate o serie de instruiri în domeniul colectării de fonduri, managementul resurselor umane, managementul financiar, scrierea și managementul proiectelor, care au adunat peste 250 de participanți, din 30 de GAL-uri. 

Două GAL-uri și-au actualizat Strategiile de Dezvoltare Locală, iar cinci au primit consultanță individualizată în funcție de necesitățile interne.  

Documentele-model elaborate sunt deja livrate tuturor GAL-urilor și folosite cu succes de acestea.  

Rețeaua Națională LEADER  din Republica Moldova are acum Statutul ajustat conform legii noi  86 2020, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Codul de etică, Manualul de Politici și Proceduri Financiare, Manualul de Politici și Proceduri privind Resursele Umane, Politica de contabilitate, Politica de achiziții, Regulament de cotizații, Regulament intern, Cadrul de monitorizare al strategiilor GAL.  

A fost elaborat Ghidul de bune practici: Parcursul abordării LEADER în Republica Moldova 2016-2021, care este disponibil pentru publicul larg și poate fi găsit aici


Distribuie