Crearea GAL-urilor și lansarea Fondului pentru Parteneriate LEADER-UE 2021 – rezultate și perspective

În perioada anilor 2020-2021 Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova (RNL) în cadrul proiectului „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova”, a revitalizat un GAL, a creat altele 7 GAL-uri și a reunit 22 de GAL-uri cu sprijinul Fondului de Parteneriate, ediția I. Proiectul sus-menționat a fost finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, având alături ca și partener strategic Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
 

Procesul de creare a Grupurilor de Acțiune Locală a fost o activitate prioritară a Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova în cadrul proiectului. Echipa de implementare, formată din 10 persoane (experți și facilitatori), a organizat, timp de aproximativ un an, 10 ședințe de lucru în cadrul parteneriatelor în proces de constituire.  Facilitatorul a avut sarcina de o mobiliza comunitatea locală, de a motiva și apropia oamenii. Expertul a fost persoana care a colectat și analizat informația generată în timpul întâlnirilor și a închegat-o într-un document complex – Strategia de Dezvoltare Locală (SDL).  A fost o plăcere să auzim spunându-se la consultarea variantei finale a strategiei, expresii de genul „aici este ideea lui X”, „nu mi-am închipuit că noi avem așa de multe resurse locale”, „parcă nu pot să cred că noi am realizat un document așa de complicat, chiar dacă nu am făcut așa ceva până acum”.  Spiritul LEADER a fost ușor îndrăgit de oameni, unde ei s-au simțit cei mai buni experți în procesul de dezvoltare a localităților în care trăiesc, împărtășind o identitate locală și un sentiment de apartenență acest lucru oferindu-le impulsul de a conlucra în parteneriat și de a contribui la dezvoltare.  Cele 7 GAL-uri create au implicat în proces 59 de unități administrativ teritoriale (79 de sate și 2 orașe), cu o populație de 133.344 locuitori.  

Vrem să vă povestim și despre lansarea de către Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova a Fondului pentru Parteneriate LEADER-UE 2021. 22 de GAL-uri au făcut schimb de experiență, s-au întâlnit la târguri, seminare, mese rotunde, evenimente culturale.  GAL-urile au realizat 6 Forumuri Regionale, iar în 11 parteneriate de mentorat, GAL-urile cu experiență de minim 2 ani de activitate și-au împărtășit din experiență , realizări dar și provocările care însoțesc acest proces. Ne-am convins că Fondul de Parteneriate este un instrument necesar și binevenit pentru GAL-uri, datorită comunicării vii, inspirației și perspectivei de colaborare pe care o oferă.  

Ne bucurăm, că în pofida condițiilor pandemice, am reușit să păstrăm și că consolidăm cooperarea cu țările Parteneriatului Estic – Armenia și Georgia. În această perioadă au fost puse bazele unei cooperări cu organizația omoloagă din Georgia prin care RNL și GAL-urile din RM au reușit să facă transfer de cunoștințe și să împărtășească din experiența LEADER aplicată în Moldova către GAL-urile din Georgia și Armenia.

Proiectul a avut și alte componente importante, realizate de către partenerul nostru Solidarity Fund PL în Moldova. Vorbim despre Fondul de Dezvoltare Rurală, Ediția 2 (FDR2), Fondul Inițiativelor Pilot (FIP) LEADER-UE 2020, Inovatorii LEADER-UE 2020. Mai multe detalii despre acestea vă invităm să aflați în următoarea broșură

Tot la cest subiect, în perioada 25 martie-3 aprilie 2022, va avea loc o expoziție de fotografie la parterul clădirii unde are sediul Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură (AIPA), or. Chișinău bd.Ștefan cel Mare 162. Fotografiile pot fi văzute și online aici.

Proiectul „Abordarea LEADER pentru prosperitate rurală în Moldova” a fost finanțat de Uniunea Europeană și Polish Aid, implementat de Solidarity Fund PL în Moldova și Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Partener strategic — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 


Distribuie