• MOLDOVA LEADER IT SOFT (MLIS)
  • Vasile Stroescu

APELURI GAL

 Acest GAL încă nu a lansat nici un apel local.

Descriere generala


Data fondarii : 23.02.2022
IDNO/Cod Fiscal : 1022620001620

Componența teritorială
Raion Localitatea Populatia
R-UL EDINET S.BADRAGII NOI 1.093
R-UL EDINET S.BADRAGII VECHI 619
R-UL EDINET S.BLESTENI 1.567
R-UL EDINET S.BRINZENI 1.494
R-UL EDINET S.BURLANESTI 1.645
R-UL EDINET S.BUZDUGENI -
R-UL EDINET S.CORPACI 1.140
R-UL EDINET S.CUCONESTII NOI 1.869
R-UL EDINET S.CUCONESTII VECHI -
R-UL EDINET S.FETESTI 2.602
R-UL EDINET S.GORDINESTI 3.093
R-UL EDINET S.HANCAUTI 990
R-UL EDINET S.LOPATNIC 1.217
R-UL EDINET S.ONESTI -
R-UL EDINET S.TEREBNA 1.314
R-UL EDINET S.TIRNOVA 1.963
R-UL EDINET S.TRINCA 2.863
R-UL EDINET S.VIISOARA 1.343
R-UL EDINET S.VOLODENI -
R-UL EDINET S.ZABRICENI 2.147
Total populație: 26.959
Dintre care femei: 13.988
Bărbați: 12.971

MEMBRI

Informații agregate
Nr. total membri 39
Nr. membri din sectorul antreprenorial 13
Nr. membri din sectorul public 16
Nr. membri din sectorul civic 10
Nr. membri cu vîrsta <= 40 ani 8
Nr. membri femei 17
Nr. org. membre GAL, ce reprezintă interesele grup. social-vulnerabile 10

LISTA MEMBRI

# Denumire Sector FOJ
1 Primăria satului Bădragii vechi Seminițcaia Lidia
1007601007295 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.BADRAGII VECHI s. Bădragii Vechi
Public Unitate administrativ-teritorială
2 Primăria satulu Viișoara Ciubotaru Ina
1007601009130 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.VIISOARA s. Viișoara
Public Unitate administrativ-teritorială
3 Primăria satulu Corpaci Uja Veaceslav
1007601007309 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.CORPACI s. Corpaci
Public Unitate administrativ-teritorială
4 Primăria comunei Burlănești Balamutovschi Sergiu
1007601007321 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.BURLANESTI com. Burlănești
Public Unitate administrativ-teritorială
5 Primăria comunei Cuconeștii Noi Chimacovscaia Irina
1007601006933 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.CUCONESTII NOI com. Cuconeștii Noi
Public Unitate administrativ-teritorială
6 Primăria satului Hancăuți Bobuțac Anatolie
1007601009200 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.HANCAUTI s. Hancăuți
Public Unitate administrativ-teritorială
7 Primăria satului Fetești Munteanu Ion
1007601008096 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.FETESTI s. Fetești
Public Unitate administrativ-teritorială
8 Primăria satului Trinca Gudumac Anatolie
1007601009163 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.TRINCA s. Trinca
Public Unitate administrativ-teritorială
9 Primăria comunei Bleșteni Belitei Liviu
1007601005028 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.BLESTENI s. Bleșteni
Public Unitate administrativ-teritorială
10 Ptimăria satulu Tîrnova Rusu Cornelia
1007601005040 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.TIRNOVA s. Tîrnova
Public Unitate administrativ-teritorială
11 Primăria satului Lopatnic Roșca Alexandru
1007601008616 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.LOPATNIC s. Lopatnic
Public Unitate administrativ-teritorială
12 Primăria satulu Terebna Țîțanu Valentin
1007601008649 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.TEREBNA s. Terebna
Public Unitate administrativ-teritorială
13 Primăria comunei Zăbriceni Derevenciuc Valentina
1007601008661 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.ZABRICENI com. Zăbriceni
Public Unitate administrativ-teritorială
14 Gospodărie Țărănească Șcerbatiuc Viorel Șcerbatiuc Viorel
1023644007315 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.TRINCA s. Trinca
Antreprenorial Gospodărie țărănească
15 S.R.L. MIROS DE LAVANDA Creciun Adela
1019604001624 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.GORDINESTI s. Gordinești
Antreprenorial Societate cu răspundere limitată
16 S.R.L. „Vivasna-VV” Vieru Vasile
1003604007900 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.BADRAGII NOI s. Bădragii Noi
Antreprenorial Societate cu răspundere limitată
17 S.R.L. „TAURUS-PLUS” Pirojoc Alina
1021604001928 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.VIISOARA s. Viișoara
Antreprenorial Societate cu răspundere limitată
18 Societate Comercială „LACTOPRUT” S.R.L. Moisa Anatolie
1005604003032 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.CORPACI s. Corpaci
Antreprenorial Societate cu răspundere limitată
19 S.C.„AGROLACT-V.U.”S.R.L Uja Carmen
1007604003427 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.CORPACI s. Corpaci
Antreprenorial Societate cu răspundere limitată
20 Centrul de promovare a Turismului „La Fetești” SRL Ursan Dumitru
1021600036870 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.FETESTI s. Fetești
Antreprenorial Societate cu răspundere limitată
21 Gospodărie Țărănească Nimerenco Ion Nimerenco Ion
1023604007522 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.VIISOARA s. Viișoara
Antreprenorial Gospodărie țărănească
22 Gospodărie Țărănească Cojocaru Dionis Oleg Cojocaru Dionis
13410551 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.HANCAUTI s. Hancăuți
Antreprenorial Gospodărie țărănească
23 Gospodărie Țărănească Moisa Marin Mihai Moisa Marin
1023604003720 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.CORPACI s. Corpaci
Antreprenorial Gospodărie țărănească
24 Gospodărie Țărănească Balamutovschi Tatiana Balamutovschi Tatiana
1023604006204 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.BURLANESTI s. Burlănești
Antreprenorial Gospodărie țărănească
25 Organizația Obștească Izvorul Cristalin Lungu Irina
1020620001213 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.BADRAGII NOI s. Bădragii Noi
Civic Asociație obștească
26 Asociația Obștească „Tîrnovenii de pretutindeni” Hahuleac Doina
1020620008256 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.TIRNOVA s. Tîrnova
Civic Asociație obștească
27 Asociația Obștească Centrul Social„Sfintul Stelian” Roșca Igor
1019620012187 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.FETESTI s. Fetești
Civic Asociație obștească
28 Asociația Obștească „PLAI” din satul Viișoara, raionul Edineț Nimerenco Ion
1014620006400 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.VIISOARA s. Viișoara
Civic Asociație obștească
29 Asociația Obștească „ECO-PROTECT Rotaru Adrian
1018620001942 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.BADRAGII VECHI s. Bădragii Vechi
Civic Asociație obștească
30 Asociație Obștească „Asociația Băștinașilor din Bleșteni-Volodeni” Crețu Olesea
1021620001520 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.BLESTENI s. Bleșteni
Civic Asociație obștească
31 Asociație Obștească ”IZVORAȘ-CORPACI” Resteu Monica
1014620005469 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.CORPACI s. Corpaci
Civic Asociație obștească
32 Asociația Obștească „Asociația Băștinșilor din Corpaci” Dolniceanu Nicolae
1020620004317 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.CORPACI s. Corpaci
Civic Asociație obștească
33 Asociația Obștească „Clepsidra Speranței” Mațcan Adelina
1019620010747 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.BADRAGII NOI s. Bădragii Noi
Civic Asociație obștească
34 Asociația Obștească „Optimiștii” Sircovschi Eugenia
1019620008409 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.TIRNOVA s. Tîrnova
Civic Asociație obștească
35 S.R.L. ”MV AGRO GRUP” Mandraburca Victor
1013600029312 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.CUCONESTII NOI s. Cuconeștii Noi, r-ul Edineț
Antreprenorial Societate cu răspundere limitată
36 Primăria satului Gordinești Cojocari Vasile
1007601010127 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.GORDINESTI satul Gordinești
Public Unitate administrativ-teritorială
37 Primăria satului Bădragii Noi Cudievschi-Raducan Monica
1007601008074 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.BADRAGII NOI s. Bădragii Noi
Public Unitate administrativ-teritorială
38 Primăria satului Brînzeni Grasu Svetlana
1007601005017 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.BRINZENI satul Brînzeni
Public Unitate administrativ-teritorială
39 S.R.L ”VINADAN-NORD” Gurău Victor
1011604002739 - Persoană juridică
R-UL EDINET S.GORDINESTI satul Gordinești
Antreprenorial Societate cu răspundere limitată

Adresa juridica
R-UL EDINET S.VIISOARA, s.Viișoara, rl.Edineț

Date generale de contact

Distribuie