Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea Apelului II pentru depunerea cererilor în cadrul programului LEADER

https://www.mlis.md/ro/ministerul-agriculturii-si-industriei-alimentare-anunta-lansarea-apelului-ii-9927_59665.html

2 ianuarie 2024, ChișinăuMinisterul Agriculturii și Industriei Alimentare anunță lansarea Apelului II pentru depunerea cererilor în cadrul Programului LEADER, având drept obiectiv selectarea grupurilor de acțiune locală (GAL)  și aprobarea strategiilor de dezvoltare locală pentru finanțare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.

 Perioada de depunere a cererilor este cuprinsă între 15 ianuarie și 23 februarie 2024.

Lansarea acestui apel se conformează ordinului nr. 191 din 19 decembrie 2023, elaborat în concordanță cu Hotărârea Guvernului nr. 277/2022 și cu modificările ulterioare, prin care a fost aprobat Regulamentul privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER.

Detalii suplimentare și informații legate de apel pot fi găsite pe pagina oficială a Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare: (https://maia.gov.md/ro/content/apelul-ii-al-programului-leader)
Apelul de propuneri este destinat Grupurilor de Acțiune Locală din Republica Moldova, care funcționează în conformitate cu principiile abordării LEADER și dispun de o strategie de dezvoltare locală aprobată de adunarea generală a GAL-ului.

Cererile se depun în conformitate cu punctele 10 și 11 din Regulamentul privind acordarea subvențiilor în avans pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER.

Termenul limită pentru depunerea cererilor electronice este 23 februarie 2024, ora 23:59.
Alocația financiară anuală din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural pentru dezvoltarea locală prin implementarea Programului LEADER constituie un cuantum de până la 5%.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare încurajează participarea activă a Grupurilor de Acțiune Locală pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a comunităților locale.

02.01.2024

© 2024. MOLDOVA LEADER IT SOFT (MLIS) . Toate drepturile rezervate