Asociația Grupul de Acțiune Locală „Trei Coline” susține noi proiecte de dezvoltare locală pentru comunități

https://www.mlis.md/ro/asociatia-grupul-de-actiune-locala-trei-coline-sustine-noi-9931_59688.html

Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Trei Coline” a fost creat și înregistrat în anul 2022 și acoperă zona centrală a țării. Momentan, prin intermediul GAL-ului au fost implementate de către beneficiari mai multe proiecte de dezvoltare locală, în domenii precum apicultură, agricultură, zootehnie, activități de recreere și agrement, dintre care 7 s-au datorat parteneriatului dintre Solidarity Fund PL în Moldova și Grupului de Acțiune Locală „Trei Coline”, prin intermediul Fondului de Dezvoltare Rurală „Inception Fund”.

 

Format în baza unui parteneriat instituționalizat între reprezentanți ai sectoarelor public, privat și civic, GAL-ul „Trei Coline” acționează ca un catalizator al dezvoltării rurale în satele Trifești, Peciște, Ignăței, Meșeni, Răspopeni, Scorțeni, Chiștelnița, Țînțăreni, precum și în comunele Pripiceni Răzeși și Tîrșiței, oferind noi oportunități de dezvoltare economică și socială pentru localnici. 

Odată cu crearea Asociației, reprezentanții GAL-ului „Trei Coline” au inițiat activități de promovare a abordării LEADER în teritoriu, mergând dintr-o localitate în alta pentru a comunica cu localnicii despre schimbările pe care le pot face în comunitate și a-i ajuta să găsească soluții de dezvoltare durabilă pentru comunitățile în care trăiesc. Astfel, membrii GAL-ului le-au povestit sătenilor despre apelul local de propuneri lansat și suportul financiar de care pot beneficia pentru proiecte locale de dezvoltare prin intermediul Fondului de Dezvoltare Rurală  „Inception Fund”.

Participând la sesiunile de informare organizate de GAL, familia Grabovschi a decis să aplice la apelul de propuneri local lansat de GAL. „Procesul de aplicare a fost unul nou pentru noi, însă GAL-ul ne-a susținut și ne-a ghidat la toate etapele, astfel încât am reușit să implementăm cu succes proiectul”, a povestit Ludmila.

 

Apicultura pentru familia Grabovschi – Ludmila împreună cu soțul său și cei doi feciori – înseamnă nu doar o activitate zilnică din gospodărie, dar și o sursă de venit. „La început, încă prin anul 2017 am avut doar două familii de albini. O familie de albini o primisem cadou de la sora mea și alta de la o prietenă. Nu aveam cunoștințe în domeniu, dar am început să ne informăm și am învățat cum se întreține o familie de albini. Acum, avem deja peste 30 de familii de albine”, a povestit doamna Grabovschi.

Datorită implementării proiectului de dezvoltare locală „Procurarea echipamentului de extragere a mierii pentru Gospodăria Țărănească „Grabovschi Ludmila”, apicultoarea a reușit să cumpere utilajul nou de care avea nevoie: „Am decis că ar fi de mare folos să obținem ajutor financiar ca să cumpărăm utilaj nou pentru familiile de albine pe care le avem. În așa mod și calitatea produselor va devine mai bună. La început aveam un utilaj mai primitiv, multe lucruri le făceam manual”.

Asociația „Băștinașii” din satul Chiștelnița, raionul Telenești este un alt beneficiar care a obținut suport din partea GAL-ului pentru echiparea terenului de joacă din parc cu aparate pentru fitness. „Împreună cu colegii am decis că este necesar să realizăm ceva pentru comunitate. Tinerii ziceau că și-ar dori măcar niște paralele sau alte aparate ca să facă sport atunci când vin în parc. Părinții, la fel, ziceau că le-ar fi plăcut să aibă o activitate când vin la terenul de joacă împreună cu copiii, iar bătrânii au fost intrigați să facă exerciții la bicicletă și alte aparate ușoare, ca să-și îmbunătățească sănătatea”, a povestit Elena Donos, directoarea asociației.

 

GAL-ul „Trei Coline” este unul din cele 15 GAL-uri nou-create care prin intermediul Fondului de Dezvoltare Rurală – Inception Fund parte al proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”, au obținut suport informațional și financiar în gestionarea proceselor de dezvoltare locală, prin participarea activă a populației și a actorilor locali la îmbunătățirea competitivității și condițiilor de trai în comunitatea rurală, precum și la consolidarea capacităților de implementare a abordării LEADER.

Astăzi, pe teritoriul Republicii Moldova activează 48 de GAL-uri, acoperind peste 50% din teritoriul țării și stimulând creșterea economică și inovația în zonele rurale.

Fondul de Dezvoltare Rurală – Inception Fund al proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală” este co-finanțat de către USAID și Polish Aid, implementate de Solidarity Fund PL în Moldova în parteneriat cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova. Conținutul publicației reprezintă punctul de vedere al autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al USAID și/sau al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.

21.09.2023

© 2024. MOLDOVA LEADER IT SOFT (MLIS) . Toate drepturile rezervate