• MOLDOVA LEADER IT SOFT (MLIS)
Porțile Nordului

Apelul nr. 1

LANSAREA APELULUI LOCAL – nr.1 / 2024 Programul LEADER

🔥 Accesează granturi de până la 200 000 de lei!

     🌳Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) „Porțile Nordului”, care activează în localitățile:  comuna Larga, satul Cotiujeni , satul Coteala, satul Hlina, orașul Lipcani, satul Șirăuți, satul Drepcăuți, satul Criva din raionul Briceni  anunță Apel de finanțare pentru antreprenori, autorități publice locale și organizații non-guvernamentale.  Prin acest apel, GAL-ul își propune să susțină ideile de dezvoltare a localităților din microregiune.

💥  Te invităm să aplici pentru finanțare, granturile nerambursabile oferite de către GAL variază de la 40 000 lei la 200 000 lei, dacă ai o inițiativă/idee ce poate contribui la dezvoltarea următoarelor Măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală GAL Porțile Nordului :

   ✅️ Stimularea creării și diversificării afacerilor de familie și a fermierilor mici.

   ✅️Crearea și modernizarea infrastructurii economice și dotarea întreprinderilor.

   ✅️ Crearea și îmbunătățirea serviciilor publice, sociale

   ✅️ Sprijinirea activităților de amenajare a teritoriului și protecție a mediului ambiant.

 Pentru a accesa un grant, urmează pașii :👇

 🔸️ accesează linkul (Google Drive) unde găseti regulile de participare și toate anexele necesare:   https://drive.google.com/drive/folders/17S1U9qvrv42hOfIFgMVYILSZLn3yzRiu?usp=sharing

-🔸️aplică online pe platforma MLIS, sau

-🔸️completează cererea, declarația, și le trimiți pe e-mailul GAL 📧 gal.portilenordului@gmail.com  cu toate anexele.

☎️ Pentru întrebări, informații și suport apelează membri organului executiv GAL :

- Ivanov Octavii, director GAL:  nr. +37367503273, email: gal.portilenordului@gmail.com    

 -Podobinschi Victoria, contabil GAL: nr. + 37368315098, email:  vpodobinsky@yahoo.com

    🌏 Programul de finanțare a proiectelor pentru dezvoltarea zonelor rurale este implementat de Asociația Grupul de Acțiune Locală „Stejarul Dacilor”, în cadrul Programului LEADER.

    Programul LEADER este un program de stat, elaborat și implementat de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare în comun cu AIPA-Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură ,  cu sprijinul Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală Leader in Moldova și Solidarity Fund PL in Moldova, precum și a partenerilor de dezvoltare: Uniunea Europeană, Polish Aid și USAID

 

Atașamente

Alte documente(Declarația pe propria răspundere.docx)
Alte documente(Formular de aplicare_apel1_LEADER2024_GALPN.docx)
Regulamentul de desfășurare APEL GAL(Regulamentul de particip_apel local2024_ GAL PN.pdf)

Perioada apelului: 07.06.2024 - 06.07.2024

Nr de dosare depuse de beneficiari: 13

Cum să depui un proiect?

Accesează butonul de mai jos pentru a solicita finanțare pentru proiectul tău. Alegeți segmentul corespunzător. Atenție la nr. de beneficiari care deja au aplicat.

DEPUNE UN PROIECT Segmentele la care puteți să aplicați

Legislație

Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere

Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.

Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional

Obiectivul specific Măsura de sprijin Segmentul (Indicatorul SDL) Nr. de proiecte minime Nr. de proiecte depuse de beneficiari Planificat subvenții (MDL)
1.1. Stimularea și îmbunătățirea condițiilor de activitate economică pe teritoriul GAL. 1.1.1. Stimularea creării și diversificării afacerilor de familie și a fermierilor mici. 1.1.1.1. Nr de start-up-uri agricole și ferme de familie dezvoltate cu suportul GAL 1 2 200,000.00
1.1. Stimularea și îmbunătățirea condițiilor de activitate economică pe teritoriul GAL. 1.1.1. Stimularea creării și diversificării afacerilor de familie și a fermierilor mici. 1.1.1.2. Nr de proiecte de creare, diversificare și dezvoltare a afacerilor nonagricole. 1 1 200,000.00
1.1. Stimularea și îmbunătățirea condițiilor de activitate economică pe teritoriul GAL. 1.1.2. Crearea și modernizarea infrastructurii economice și dotarea întreprinderilor. 1.1.2.1. Nr de proiecte de suport în crearea și modernizarea infrastructurii economice. 3 4 600,000.00
2.1. Îmbunătățirea accesului populației la infrastructură și serviciile publice și sociale de calitate. 2.1.1. Crearea și îmbunătățirea serviciilor publice, sociale. 2.1.1.1. Nr de proiecte de dotare și modernizare a instituțiilor de interes public și social. 2 4 400,000.00
2.1. Îmbunătățirea accesului populației la infrastructură și serviciile publice și sociale de calitate. 2.1.1. Crearea și îmbunătățirea serviciilor publice, sociale. 2.1.1.2. Nr proiectelor de construcție, menținere și dezvoltare a infrastructurii publice locale. 2 1 400,000.00
2.1. Îmbunătățirea accesului populației la infrastructură și serviciile publice și sociale de calitate. 2.1.2. Sprijinirea activităților de amenajare a teritoriului și protecție a mediului ambiant. 2.1.2.1. Nr de proiecte de amenajare a spațiilor publice și de agrement 1 1 200,000.00

Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)

# Informații generale Statut Măsura din P.O.

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.2.1. Nr de proiecte de suport în crearea și modernizarea infrastructurii economice.

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.1.2. Nr de proiecte de creare, diversificare și dezvoltare a afacerilor nonagricole.

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 2.1.1.2. Nr proiectelor de construcție, menținere și dezvoltare a infrastructurii publice locale.

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 2.1.1.1. Nr de proiecte de dotare și modernizare a instituțiilor de interes public și social.

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.2.1. Nr de proiecte de suport în crearea și modernizarea infrastructurii economice.

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.2.1. Nr de proiecte de suport în crearea și modernizarea infrastructurii economice.

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 2.1.1.1. Nr de proiecte de dotare și modernizare a instituțiilor de interes public și social.

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 2.1.2.1. Nr de proiecte de amenajare a spațiilor publice și de agrement

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 2.1.1.1. Nr de proiecte de dotare și modernizare a instituțiilor de interes public și social.

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.1.1. Nr de start-up-uri agricole și ferme de familie dezvoltate cu suportul GAL

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.1.1. Nr de start-up-uri agricole și ferme de familie dezvoltate cu suportul GAL

IDNO:
Aprobat A.G. GAL 1.1.2.1. Nr de proiecte de suport în crearea și modernizarea infrastructurii economice.

IDNO:
Expediat după corectare buget 2.1.1.1. Nr de proiecte de dotare și modernizare a instituțiilor de interes public și social.