• MOLDOVA LEADER IT SOFT (MLIS)
Codrii Călărașului

Cum să depui un proiect?

Accesează butonul de mai jos pentru a solicita finanțare pentru proiectul tău. Alegeți segmentul corespunzător. Atenție la nr. de beneficiari care deja au aplicat.

DEPUNE UN PROIECT Segmentele la care puteți să aplicați

Legislație

Anexa nr. 1 Cerere de finanțare a proiectului
Anexa nr. 3 Declarația pe propria răspundere

Atenție! Orice beneficiar poate aplica la finanțarea proiectului doar din lista curentă de inițiative GAL.

Inițiative GAL pentru implementare din Planul Operațional

Obiectivul specific Măsura de sprijin Segmentul (Indicatorul SDL) Nr. de proiecte minime Nr. de proiecte depuse de beneficiari Planificat subvenții (MDL)
1.1. Creșterea sectorului IMM 1.1.2. Dezvoltarea sectorului de prelucrare a materiei prime. 1.1.2.2. Nr. de proiecte pentru procurarea echipamentelor/utilajelor necesare. 2 0 396,000.00
1.2. Dezvoltarea ofertei turistice. Valorificarea potențialului turistic rural. 1.2.2. Diversificarea serviciilor turistice 1.2.2.1. Nr. de proiecte ce susțin crearea/dezvoltarea de noi servicii turistice. 2 0 337,398.00
2.2. Dezvoltarea unui mediu de viață sănătos 2.2.1. Modernizarea zonelor de agrement 2.2.2.1. Nr. de proiecte ce susțin crearea și amenajarea zonelor de recreere și a zonelor de agrement local. 3 0 466,600.00
2.3. Modernizarea serviciilor publice 2.3.1. Creșterea calității serviciilor publice 2.2.3 Nr. de proiecte ce susțin îmbunătățirea serviciilor publice. 2 0 400,000.00
3.1. Motivarea participării locuitorilor la dezvoltarea locală 3.1.1. Susținerea inițiativelor localnicilor pentru îmbunătățirea condițiilor de viață. 6.1.1 Nr. de proiecte în susținerea inițiativelor localnicilor în scopul îmbunătățirii condițiilor de viață. 2 0 400,000.00

Lista dosare depuse de beneficiari(dosare M2)

# Informații generale Statut Măsura din P.O.
La moment nu este nici un dosar depus de beneficiari la acest apel GAL.